Hvordan sættes en sag på pause?

Hvis du gerne vil sætte en sag på pause, skal du:

  1. Log ind på din Likvido-konto

  2. Find sagen på dit dashboard og tryk på sagsnummeret

  3. Klik på "Sæt i bero"-knappen

  4. Skriv en beskrivelse af, hvorfor sagen skal sættes i bero og vælg en dato for, hvornår sagen skal genopstartes

  5. Tryk på "Sæt sagen i bero"

Her vil sagen være på pause indtil den valgt opstartsdato

Hvad betyder det at sætte en sag på pause?

Når en sag bliver sat på pause, vil kunden ikke længere blive kontaktet af os, og kunden vil ikke modtage yderligere gebyrer på sit udestående.


Hvornår kan det være en god idé at sætte din sag på pause?

Scenarie 1: Kunden skriver/ringer til dig:

Oplever du, at en kunde ringer til dig og siger, at de gerne vil betale den udestående faktura en efterfølgende dag, anbefaler vi, at du sætter sagen på pause.

Hvordan sætter jeg en sag på pause?

Scenarie 2: Kunden skriver/ringer til Likvido

Ringer eller skriver en kunde til Likvido og siger, at de gerne vil betale en faktura indenfor de næste to dage eller lignende, så sætter vi som regel en sag på pause. Dette gør vi, fordi vi altid gerne vil give kunderne muligheden for at betale deres regning, da der kan være mange grunde til, hvorfor en faktura ikke er blevet betalt.

Likvido konto under ferier - sæt kontoen på pause

Hvis I som virksomhed har en periode, hvor jeres bogholder er på ferie, og dermed ikke kan tjekke indbetalinger - så kan I sætte jeres konto på pause. Dette kan også bruges i f.eks. en juleferie eller sommerferie, hvor man ikke ønsker at der sendes rykkere.

Under sagsindstillinger-> Påmindelser og rykkere, kan i vælge "Sæt kampagner i bero"


Her vil der frem til denne periode ikke blive afsendt påmindelser eller rykkere.

VIGTIG NOTE:
Faktura udsendes selvfølgelig stadigvæk som normalt.

Hvordan genopstartes en sag?

Hvis du gerne vil genopstarte en sag, skal du:

  1. Log ind på din Likvido-konto

  2. Find sagen på dit dashboard og tryk på sagsnummeret

  3. Klik på "Genopstart sag"-knappen

  4. Sagen er nu genopstartet

Fandt du dit svar?