De 700 kr. dækker over retsafgiften og et gebyr til Likvido på 400 DKK for at håndtere sagen, dvs. det man skal betale til retten for overhovedet at kunne køre sagen og til os for at vi håndtere sagen. De penge går til det administrative arbejde, som fogedretten og vi har i processen. 

Såfremt der kommer en påtegning af sagen, hvilket vil sige at fogedretten giver en dom på, at skyldner skylder dig pengene, så bliver disse 700 kr. tillagt sagens totalgebyr.

Fandt du dit svar?