De 750 kr. dækker over retsafgiften og et gebyr til Likvido på 400 DKK for at håndtere sagen, dvs. det man skal betale til retten for overhovedet at kunne køre sagen og til os for at vi håndtere sagen. De penge går til det administrative arbejde, samt den retlige afgift til fogedretten som vi dækker på vegne af vores partner Alektum A/S.

Såfremt der kommer en påtegning af sagen, hvilket vil sige at fogedretten giver en dom på, at skyldner skylder dig pengene, så bliver disse 750 kr. tillagt sagens totalgebyr - hvilket tilfalder os.

Fandt du dit svar?