Hvis du ringer på vegne af f.eks. din ven/veninde eller er værge for en person, så beder vi venligst om, at du sender en fuldmagterklæring eller en værgeerklæring, før du ringer ind til os. Uden dokumentation for, at du er en retslig værge eller har fuldmagt, kan vi ikke behandle sagen.

Sager hos Likvido indeholder typisk følsomme data, og vi vil aldrig overlevere oplysninger omkring en sag, uden at vi har dokumentation på, at skyldner har givet sin fulde accept på, at det er accepteret, at du kan bestemme på deres behov. 

Fandt du dit svar?