Er din indsigelse blevet afvist, vil det sige, at klientens besvarelse modbeviser din påstand, samt at Likvido har vurderet, at der ikke er en tvist i sagen. I dette tilfælde fortsættes sagen.

Bliver din indsigelse afvist, bliver sagen genopstartet i det stadie, som sagen var i på det tidspunkt, som indsigelsen blev oprettet.

Dette betyder ikke, at du ikke kan lave endnu en indsigelse. Sagen vil igen blive sat i bero, og besvarelse, samt vurderingsprocessen, vil starte på ny.

Fandt du dit svar?