Hvis din virksomhed er momsfritaget, så er der en række vigtige ændringer på Likvido som du skal være opmærksom på.

Inden vi dykker ned i detaljerne, så start med at sørge for at I er markeret som momsfritaget.


Hvordan markerer du at din virksomhed er momsfritaget?

Gå til Menu --> Indstillinger --> Stamoplysninger

For mere detaljeret beskrivelse, så gå til guiden: Hvordan markere du, at din virksomhed er momsfritaget? 

Forskelle:

Når Likvido tilføjer gebyrer på en sag, som går til Likvido, så skal der betales moms af disse gebyrer. Dette har vi gået igennem i detaljer i denne artikel.

Normalt, så vil du som virksomhed kunne trække disse udgifter fra i moms, og få dette tilbage fra SKAT.

Hvis du er momsfritaget, så kan du som ikke gøre dette. Det gør at hvis vi f.eks. pålægger 100 DKK i inkassogebyrer, så har du et tab på 20 DKK (25% moms). I vil modtage en faktura på at vi har trukket momsen på inkassogebyret, men denne faktura ville I ikke kunne trække fra.

Den gode nyhed

I vil som momsfritaget virksomhed, stadigvæk få næsten hele beløbet udbetalt. Dette skyldes at jeres kunde, ender med at betale hovedparten af jeres moms for jer.

Du behøves ikke læse videre, men hvis du gerne vil have detaljerne med - så kan du fortsætte. MEN, du er advaret:
Det er desværre virkelig komplekst, og det er meget svært at forklare.

Fortsæt på eget ansvar...

Særlig note om inkassosager:

Ved inkassosager, så er den største udgift inkassobeløbet. Dette beløb som pålægges jeres skyldnere, er afhængig af om I er momsfritaget eller ej.

Hvis I er momsfritaget, så vil der pålægges 25% ekstra inkassoomkostninger til jeres skyldner. Disse gebyrer vil kunden skulle betale. Dette beløb går til at dække jeres moms.

En inkassosag har forskellige typer af gebyrer. Det er KUN inkassobeløbet som bliver "større" ved inkassosager. De øvrige gebyrer er de samme:

  • Rykkergebyrer

  • Kompensationsgebyrer

  • Renter

  • Inkassogebyr

  • Inkassobeløb

Praktisk eksempel - med og uden momsfritagelse:

Lad os sige at I har en sag med en hovedstol på 4.000 DKK, mod en anden virksomhed. 

Nu pålægges der følgende gebyrer:

  • 100kr rykkergebyr

  • 1.000kr inkassobeløb

  • 100kr inkassogebyr

  • 310kr kompensationsgebyr

  • 50kr renter

Totalt 1.560kr i gebyrer.

Lad os sige at kunden nu betaler 5.560 DKK til os. Sagen er nu afsluttet - hvad sker der så?

Ved virksomheder som IKKE er momsfritaget:

Gebyrerne vi tjente ville være 1.560kr. 

Her skal vi pålægge moms (25%), dvs. 390kr ekstra. I jeres udbetaling, ville vi så udbetale 4.000kr - 390kr =  3.610kr. 

De resterende 390kr, ville I få tilbage fra SKAT ved momsregnskabet.

Dvs:
Udbetaling 1: Samme dag vi får pengene, udbetales 3.610kr
Udbetaling 2: I inkluderer faktura i jeres regnskabsprogram, og momsen indgår i jeres momsregnskab som "købsmoms".

Ved virksomheder som ER momsfritaget:

Ved samme eksempel som før, så ville gebyrerne der pålægges skyldner ikke kun være 1.560kr, men i stedet 1.810kr.

Det skyldes at de 1.000kr på inkassobeløbet, ville være 25% højere. Dvs. at i stedet for at kunden skulle betale 1.000kr i inkassobeløb, ville de skulle betale 1.250kr i inkassobeløb. Likvido tjener det samme på inkassobeløbet (1.000kr), men den moms I ellers ville skulle betale, betaler jeres kunde.

Regnestykket for jeres udbetaling er derfor væsentligt mere komplekst. Vi er nødt til at skelne mellem de enkelte varelinjer, da der betalt ekstra moms ved inkassobeløbet.

Regnestykke 1 - for alle andre varelinjer: rykkergebyr, inkassogebyr, kompensationsgebyr og renter, svarer til 560kr honorar til Likvido. 560kr Honorar inkl. moms (25%), svarer til 140kr moms.
Regnestykke 2 - for inkassobeløbet, svarer til 1000kr i honorar. Men Likvido har 25% moms på inkassobeløbet, hvilket svarer til 250kr i moms. Men dette har jeres kunde allerede betalt - dvs at momsen for inkassobeløbet ER betalt.

Det betyder, at det samlede honorar Likvido tjener er det samme før og efter: 1.560 kr.

Udbetalingen hos jer ville derfor være:
Hovedstol (+4000kr)
Moms fra regnestykke 1 (-140kr)
Udbetaling: 3.860kr

Inkassobeløbet skal I ikke længere betale moms af, da det er jeres kunde, som har betalt.

Fandt du dit svar?