Hvis I som virksomhed har en periode, hvor jeres bogholder er på ferie, og dermed ikke kan tjekke indbetalinger - så kan I sætte jeres konto på pause. Dette kan også bruges i f.eks. en juleferie eller sommerferie, hvor man ikke ønsker at der sendes rykkere.

Under sagsindstillinger, kan "Sæt udsendelse på pause indtil valgt dato" sættes på frem til en specifik dato:


Her vil der frem til denne periode ikke blive afsendt påmindelser eller rykkere.

VIGTIG NOTE:
Faktura udsendes selvfølgelig stadigvæk som normalt.

Fandt du dit svar?