Som beskrevet i vores guide ift. håndtering af moms ved inkassosager, så trækker vi moms før vi udbetaler et beløb til jer.

Dvs. at hvis I har en faktura på 5.000 DKK, og der er pålagt 1.000 DKK gebyrer som kunden betaler, så vil momsen for vores honorar være 250 DKK.

I vil IKKE få udbetalt 5.000 DKK, men 4.750 DKK. Det skyldes at vi trækker momsen før vi udbetaler beløbet.

Efter denne udbetaling, vil I altid modtage en faktura. Denne faktura vil se således ud:


Spørgsmålet er så: hvordan bogføres denne?

Vi har lavet en vidoe som gennemgår det her:


Der skal laves flere posteringer på denne faktura.

Den skal bogføres ud fra følgende 4 posteringer:

#1: Gebyrerne der er pålagt sagen, skal bogføres som en indtægt på kontoen for rykkergebyr, direkte i kassekladen.
I eksemplet ovenfor, så er gebyrerne de 1.000 DKK som bogføres.

#2: I har modtaget en indbetaling som svarer til denne faktura, som i dette eksempel er 4.750 DKK. Der skal bogføres en postering direkte på banken. 

#3: Den totale udgift fra os inkl. moms, skal bogføres på kontoen for inkassoomkostninger med momskode. Her posteres de 1.250 DKK som en udgift i jeres regnskab.
(Her kan den typiske gebyr konto også bruges)

#4: Der skal bogføres en total indbetaling på 5.000 DKK på kunden, som udligner den faktura der er inddrevet

Kort opsummering er derfor:
Der skal laves følgende posteringer i regnskabsprogrammet, ud fra ovenstående eksempel:

#1: Kredit: 1.000 DKK rykkergebyr
#2: Debet: 4.750 DKK banken
#3: Debet: 1.250 DKK inkassoomkostninger
#4: Kredit: 5.000 kr. udligning/indbetaling af fakturaen

Total går de 4 posteringer i nul så der kan bogføres. Nu vil dette indgå i momsregnskabet korrekt, og I vil få momsen tilbage ved næste afregning.


Fandt du dit svar?