Kernen af Likvido, er at kunne automatisere sin debitor-styring. Helt overordnet set, så skelner vi mellem 3 typer af "flows":

  • Faktura

  • Rykkerflow

  • Inkasso


Alle 3 flows kan opstartes automatisk ud fra regler. Dette kræver en integration til et regnskabsprogram.

Faktura
Under sagsindstillinger, kan man vælge automatisk opstart af faktura:

Vælger man "automatisk udsendelse", så vil Likvido automatisk udsende faktura til alle faktura ud fra følgende regler:

  • Fakturaen skal endnu ikke være forfaldent

  • Fakturaens betalingsdato skal være samme dag eller senere end den dato man evt. vælger ovenfor


Hvis man f.eks. har en faktura med faktura dato 1. August og betalingsdato 9. August, men man først integrerer Likvido 15. August - så vil en faktura aldrig automatisk opstarte som faktura.

Rykker
Under reglerne for opstrat af rykkere har man 3 muligheder:


Mulighed #1: Automatiske rykker - vi opstarter en rykker uden at spørge dig
Mulighed #2: Bed om godkendelse - du får en e-mail + en notifikation i app'en
Mulighed #3: Deaktiveret

Når man opsætter dette, bør man tage stilling til disse 2 felter:

Opstart kun efter dato: handler om at rykkere kun opstartes automatisk efter denne fakturadato. Det er meget vigtigt at pointere: FAKTURADATO. Ikke FORFALDSDATO.

F.eks: Fakturadato 1 August, Betalingsdato 9. August. Sætter du så f.eks. d. 5 August her, vil vi aldrig opstarte rykkere her. Det skyldes at fakturae datoen er fra før den valgte dato.

Hvor mange dage skal der gå: Som udgangspunkt anbefalinger vi 5 dage mellem faktura forfaldsdato og rykkerflow. Ideen er her at man kan vælge hvor mange dage der skal gå mellem hver. Dvs. at et rykkerflow først startes når fakturaen er 5 dage forfalden.

OBS.: Under "regler" i jeres sagsindstillinger, så kan man vælge et minimumsbeløb for automatisk oprettelse. Denne kan ikke skelne mellem valutaer og den tæller derfor dette som 100 DKK som udgangspunkt.

Fandt du dit svar?