Når du aktiverer fakturabelåning på din faktura, skal du være opmærksom på at du modtager 2 betalinger fra os.

Du modtager 80% af fakturaværdien samme dag som I opretter faktura og resten når din kunde betaler faktura, som oftest sker på (eller kort tid efter) forfaldsdato.

Dvs. at hvis du opretter en fakturabelåning på kr. 5.000,-, vil du modtage kr. 4.000,- samme dag som du opretter faktura.

Hvis faktura betales efter 14 dage, modtager du de resterende kr. 1.000,- minus vores honorar, som udgør 1% af fakturaværdi og 12% i årlig forrentning. 

Vores provision vil i dette tilfælde udgøre kr. 50,- og renten kr. 23,01, altså et samlet honorar på kr. 73,01, hvorfor du vil modtage kr. 926,99 som slutbetaling på faktura. Belåningen er momsfritaget.
 
Eksempel:

Når din kunde har indbetalt og sagen skal afregnes, vil du modtage et afregningsbilag, som vil specificere ovenfor på fakturabasis.


Bogføringseksempel:

Step 1: Fakturabelåning:
Kredit: kr. 4.000,00 - Gæld til Likvido (opret ny konto i kontoplanen)
Debet: kr. 4.000,00 - Banken

Step 2: Kundeindbetaling/afregning
Debet: kr. 4.000,00 - Gæld til Likvido
Kredit: kr. 5.000,00 - Udligning/indbetaling af fakturaen
Debet: kr. 926,99 - Banken
Debet: kr. 50,00 - Provisionsomkostning (opret ny konto i kontoplanen)
Debet: kr. 23,01 - Renteomkostning (opret ny konto i kontoplanen)

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på [email protected].

Fandt du dit svar?