Bemærk: denne artikel antager at du har en aktiv integration med et regnskabsprogram. Du kan sagtens bruge Likvido uden, men her vil automatikken ikke virke.

Når du har en faktura opstartet baseret fra et regnskabsprogram (enten opstartet vha. automatiske regler eller manuelt fra "Import fra regnskabsprogram"), så vil Likvido som udgangspunkt automatisk trække sagen tilbage hvis den krediteres eller markeres som betalt i regnskabsprogrammet.

I denne artikel, vil vi gå disse regler til bunds.

Hvordan kan en faktura automatisk lukkes fra regnskabsprogrammet
Der er to måder hvorpå Likvido lukker en faktura:

  1. Hvis det udestående beløb på fakturen er 0 DKK eller mindre

  2. Hvis kundens saldo er på 0 DKK eller mindre (kun e-conomic understøtter kunde saldo, hvorfor at dette kun er aktuelt i e-conomic)

Vi spørger altid regnskabsprogrammet om betalingsstatus på alle åbne faktura hver 2. time. Hvis I derfor krediterer eller markerer en faktura som betalt, så vil vi typisk stoppe den indenfor et par timer efter.

✨ Note: Hvis du IKKE ønsker at vi lukker en faktura automatisk ud fra ovenstående regler, kan du altid justere det under 'Regler for automatisk lukning af sager':

Her kan du vælge at dine faktura skal forblive åbne selvom at du enten har lukket dem i regnskabsprogrammet eller kundebalancen går i 0.

Hvornår lukkes en faktura? Ved faktura & rykker stadie
Hvis en faktura er i faktura- eller rykkerstadie, så vil vi som udgangspunkt altid lukke den under alle omstændigheder. 

Hvis der er pålagt rykkergebyrer på sagen, så vil vi stadigvæk lukke sagen. Likvido forfølger som udgangspunkt aldrig rykkergebyrer i faktura/rykkerprocessen, og derfor vil vi bare lukke sagen hvis hovedstolen er markeret som betalt i regnskabsprogrammet.

(Dette kan efter individuel aftale justeres)

Hvornår lukkes en faktura? Inkasso stadiet
Når en sag først er overgået til inkasso, så vil vi ikke længere lukke den automatisk. Her vil sagen køre videre, og du skal manuelt lukke sagen inde i Likvido.

Fandt du dit svar?