Gå til Menu --> Sagsindstillinger --> Bankdetaljer

Bankkonto

Hvis du ønsker at registrere/ændre din bankkonto Likvido skal udbetale dine kunders indbetalinger til.

Så klik på feltet Opdater bankkonto

Herefter skal du udfylde:

  • Bankens navn

  • Registreringsnummer

  • Kontonummer

  • Valuta

Til sidst klikker du på knappen Opdater. Så er dine nye bankoplysninger gemt. 

Udbetalingstekster

Du kan ændre i dine udbetalingstekster, så du nemt kan dentificere udbetalinger fra Likvido i din bank. 

Du har mulighed for at tilpasse tekst enten før eller efter vores sagsnummer, som obligatorisk indgår i teksten.

Udbetaling: Standard Tekst
Denne tekst gælder for sager i faktura- og rykkersager. 

Inkasso udbetaling: standard tekst:
Denne tekst gælder kun for inkassosager. 

Du angiver en ny tekst og klikker Opdater.
I nedenstående eksempel vil der i faktura og rykkersager stå "Likvidosag:xxxx-xxxx".

xxxx-xxxx er <SAGSNR>  

Fandt du dit svar?