Hvis du har aktiveret 'Bogføring' i dine sagsindstillinger, så vil Likvido bogføre alle indbetalinger i dit regnskabsprogram. I denne artikel gennemgår vi hvordan det foregår.

En meget vigtig note er at Likvido ikke bogfører indbetalinger fra faktura der er kommet til inkasso. Du kan kende disse betalinger i jeres bank, da de har en særlig udbetalingstekst (f.eks. "Ink: 250-5000" modsat normale udbetalinger som har teksten "U: 250-5000"). Du kan læse mere om bogføring af inkassosager her.

Aktivering af bogføring

Selve aktiveringen af bogføringen, foregår under sagsindstillingerne:

Når dette er aktiveret, har du en række indstillinger. Indstillingerne er unikke per regnskabsprogram. Disse indstillinger er:

  • Konto for bank

  • Konto for gebyr

Når der tales om konto, hentydes der til det kontonummer der skal bruges i kontoplanen i regnskabsprogrammet. Hvis dette ikke siger dig noget, har vi indsat standard konti i indstillingerne så de passer til dit regnskabsprogram.

Den største forskel er e-conomic, hvor man skal vælge en kassekladde. Det skyldes at alle posteringer der lægges ind i e-conomic lægges ind som kladder. Alle kladder skal lægges ind i en 'kasseklade'. Du kan se dine kassekladder og tilføje nye her:

Kladde vs bogført

En vigtig note er der er forskel på hvordan Likvido bogfører i forskellige regnskabsprogrammer:

Regnskabsprogram

Hvordan bogfører Likvido

e-conomic

Likvido lægger alle posteringer ind i en kassekladde. Kassekladden skal bogføres før posteringerne er bogført.

Dinero

Likvido lægger betalinger ind direkte på en faktura. Gebyrer lægges ind i Dineros ene kassekladde som skal bogføres manuelt.

Billy

Likvido lægger betalinger direkte ind på en faktura, inklusiv gebyrer. Der skal ikke bogføres noget manuelt

Fandt du dit svar?