Likvido er et autoriseret inkassobureau under tilsyn af Rigspolitiet, og er ligeledes autoriseret inkassoparter hos RKI. 


Likvido kan derfor tilføje og fjerne personer i RKI. Vi registrerer aldrig personer uden at sende en RKI-registreringsvarsel først. 


Før man bliver registreret i RKI, vil man modtage en 10 dages varsel forinden. Derudover vil du som minimum have modtaget 3 rykkere jf. lovgivningen.