De 700kr dækker over retsafgiften, dvs. det man skal betale til retten for overhovedet at kunne køre sagen. De penge går til det administrative arbejde som Fogedretten har i processen. 


Såfremt der kommer en påtegning af sagen, hvilket vil sige at fogedretten giver en dom på, at skyldner skylder dig pengene, så bliver disse 700kr tillagt sagens total gebyr. Du vil derfor få disse tilbagebetalt, når skyldner afdrager gælden eller betaler det fulde beløb.