Alle samlinger
Til dig som skylder penge
RKI
Står jeg registreret i RKI?
Står jeg registreret i RKI?
Opdateret over en uge siden

RKI, også kendt som Ribers Kredit Information, er et register over dårlige betalere i Danmark, som ejes af Experian. At være registreret i RKI kan have betydelige konsekvenser for dine finansielle muligheder, såsom at få lån eller kredit.

Du kan altid tjekke om du er registeret ved dette link:

(kræver MitId)

Hvordan Endte Jeg i RKI?
Du kan blive registreret i RKI, hvis du gentagne gange misligholder dine betalinger. Processen indebærer normalt modtagelse af tre skriftlige rykkere med mindst 10 dages mellemrum. Den tredje rykker skal advare om registrering i RKI. Skylder du mere end 7.500 kroner til det offentlige, kan dette også føre til registrering. Bemærk, at personer under 18 år ikke kan registreres i RKI.

Hvordan Kommer Jeg Ud af RKI?

For at blive fjernet fra RKI, skal du betale din gæld. Husk at få en kvittering og bede kreditoren om at slette din registrering. Hvis gælden ikke betales, slettes registreringen efter 5 år, men gælden forbliver.

Konsekvenser ved RKI Registrering

Vær opmærksom på, at registrering som dårlig betaler begrænser dine muligheder for at optage lån, få kreditkort, telefonabonnementer, og købe på afbetaling. RKI har et åbent og et lukket register; det åbne er tilgængeligt for kreditorer for beløb over 1.000 kroner, mens det lukkede register kun er tilgængeligt for RKI.

Besvarede dette dit spørgsmål?