Guide til dit møde i fogedretten
Opdateret over en uge siden

Møder i fogedretten er relateret til udestående gæld. Hvis du skylder penge og ikke har kunnet indfri din gæld, kan kreditoren anmode fogedretten om hjælp til inddrivelse. Et møde i fogedretten er en del af denne proces.

Hvem Deltager i Mødet?

  • Fogeden: Leder mødet og stiller relevante spørgsmål.

  • Likvido Inkasso: Den person eller organisation, du skylder penge. Kan være til stede personligt eller via telefon. Likvido Inkasso vil deltage på mødet, for at repræsentere kreditor (den du skylder penge)

  • Du (Skyldneren): Forpligtet til at deltage og tale sandt om din økonomiske situation.

Hvad Sker der på Mødet?

  • Oplysningspligt: Fogeden vil informere dig om din pligt til at tale sandt og oplyse om din økonomiske situation.

  • Gældsopgørelse: Beløbet, du skylder, vil blive bekræftet.

  • Mulighed for Afdragsordning: Hvis du ikke kan betale hele gælden med det samme, kan du ofte indgå en afdragsordning. Du kan blive bedt om at stille sikkerhed for gælden gennem dine aktiver.

Hvad Skal Du Medbringe?

Oplysninger om din økonomi, såsom bankoplysninger, lønsedler, registreringsattest på bil, matrikelnummer på fast ejendom osv.

Likvido har ret til på vegne af kreditor at foretage udlæg/pant i dine aktiver, såsom bolig, depositum, overskydende SKAT, bil osv.

Hvis Du Udebliver fra Mødet

Du kan risikere, at politiet henter dig, eller at fogeden opsøger dig på din bopæl eller arbejdsplads.

Hvem Betaler for Mødet?

Omkostningerne i sagen, herunder retsafgift og kreditorens salær, er dit ansvar som skyldner.

Konsekvenser ved Manglende Betaling efter Fogedmødet

Hvis du ikke betaler de aftalte afdrag, kan kreditoren anmode om tvangsauktion over de aktiver, som der er foretaget udlæg/pant i, i forbindelse med fogedmødet.

Ved manglende sikkerhed for gælden kan fogeden hjælpe dig med at afgive en insolvenserklæring, som giver dig en "fredningsperiode" på seks måneder.

Forbered dig grundigt ved at have relevante dokumenter og oplysninger klar.

Ved at følge denne guide og forberede dig grundigt, kan du gøre din oplevelse i fogedretten så problemfri som muligt. Husk, det er vigtigt at handle ansvarligt og reagere på situationen med den alvor, den kræver.

Besvarede dette dit spørgsmål?