Alle samlinger
Til dig som skylder penge
Indsigelser
Hvad gør jeg hvis en sag er sendt til mig som privatperson, men gælden er til min virksomhed?
Hvad gør jeg hvis en sag er sendt til mig som privatperson, men gælden er til min virksomhed?
Opdateret over en uge siden

Når du modtager en inkassosag som privatperson, som du mener retteligt tilhører din virksomhed, er det vigtigt at handle korrekt og hurtigt. Herunder finder du en guide til, hvordan du skal forholde dig i denne situation.

Gør indsigelse

Hvis du er overbevist om, at gælden ikke personligt tilhører dig, men derimod din virksomhed, er det første skridt at lave en indsigelse. Dette er din mulighed for at informere os om den fejl, der er sket. Indsigelsen giver dig mulighed for at forklare situationen og anmode om, at sagen bliver rettet og adresseret til din virksomhed i stedet.

Indsigelsen kan indsendes direkte gennem betalingsplatformen. Dette er ofte den hurtigste måde at kommunikere din indsigelse på, da det sikrer, at din henvendelse bliver registreret og behandlet med det samme. Alternativt kan du skrive til [email protected], hvor du angiver detaljerne omkring din sag og din indsigelse.
Læs mere om at lave en indsigelse her.

Hvis gælden har været til en virksomhed med privat hæftelse

Der er særlige forhold, som du skal være opmærksom på, hvis din virksomhed opererer under en virksomhedsform med privat hæftelse. Dette inkluderer enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber (I/S), og lignende virksomhedsformer, hvor ejeren personligt hæfter for virksomhedens gæld.

I disse tilfælde har inkassobureauet ret til at forfølge inkassosagen mod dig som privatperson. Det skyldes, at du personligt hæfter for virksomhedens forpligtelser. Således kan du ikke lave en indsigelse mod sagen med begrundelsen, at den burde være rettet mod virksomheden, da du og virksomheden i juridisk forstand hæfter sammen.

Det er vigtigt at forstå disse nuancer, da de har direkte indflydelse på, hvordan du skal håndtere inkassosagen. Hvis du er i tvivl om, hvordan dette påvirker dig, anbefales det at søge professionel rådgivning.

Besvarede dette dit spørgsmål?