Alle samlinger
Til dig som skylder penge
Indsigelser
Hvordan skriver jeg en indsigelse?
Hvordan skriver jeg en indsigelse?
Opdateret over en uge siden

Hvis du mener, at et krav fra os er uretfærdigt eller fejlagtigt, har du ret til at indgive en indsigelse. Herefter vil vi bede om dokumentation fra kreditor, og lave en vurdering om vi kan fortsætte sagen i det udenretlige inkassoforløb.

Bemærkninger vedrørende berettigelse til at lave indsigelser:

  1. Grundlæggende betingelser: Du kan altid indgive en indsigelse, hvis du mener, at kravet er forkert.

  2. Undtagelser: Hvis der er et "fundament i sagen", såsom en underskrevet afdragsordning, en påtegning fra fogedretten, en selvskyldnererklæring eller en dom fra retten - kan du ikke længere gøre indsigelse mod kravet

Metoder til at indgive en indsigelse:

  1. Via betalingsportalen: Den nemmeste og mest effektive måde at indgive en indsigelse på er gennem vores betalingsportal, som du kan tilgå via linket i de e-mails eller SMS'er, vi sender, eller direkte på https://likvidoinkasso.dk med den kode i de breve du modtager

  2. Via e-mail: Alternativt kan du sende din indsigelse til [email protected].

Guide til at skrive en effektiv indsigelse:

  • Vær specifik og kortfattet: Gør din beskrivelse klar og til punktet.

  • Underbyg med dokumentation: Vedlæg relevant dokumentation som den underskrevne kontrakt, skærmbilleder af betalinger, e-mail-korrespondancer og PDF-dokumenter. Vi accepterer skærmbilleder og billeder taget med din mobiltelefon, men sørg for, at billedkvaliteten er høj.

  • Bevar en sober tone: Det er vigtigt at holde en respektfuld og professionel tone i din kommunikation.

Besvarede dette dit spørgsmål?