Alle samlinger
Til dig som skylder penge
Afdragsordninger
Kan jeg springe et afdrag over i min afdragsordning?
Kan jeg springe et afdrag over i min afdragsordning?
Opdateret over en uge siden

Når du indgår i en afdragsordning, forpligter du dig til at overholde de aftalte betalinger inden for den fastsatte tidsramme. Det er et spørgsmål, mange stiller: Er det muligt at springe et afdrag over, hvis økonomien en måned ikke tillader betalingen?
Kort sagt, svaret er nej.

Overhold din afdragsordning

Når du har indgået en afdragsordning, er det vigtigt at overholde de aftalte betalinger. Det betyder, at der ikke er mulighed for at springe afdrag over. Hvis du står i en situation, hvor det er helt umuligt for dig at betale et afdrag, betragtes dette som et brud på afdragsordningen.

Hvad sker der, hvis du ikke kan betale?

Hvis du finder dig selv ude af stand til at opfylde betalingskravet, er det afgørende, at du handler proaktivt. Selvom det umiddelbart kan virke som en svær situation, er det vigtigt at kommunikere åbent omkring din finansielle situation.

  • Kontakt os omgående: Det første skridt er at kontakte os direkte på [email protected]. Ved at forklare din situation, kan vi få et klart billede af dine nuværende økonomiske udfordringer.

  • Brud på afdragsordningen: Erkendelsen af, at du ikke kan betale et afdrag, medfører et brud på din nuværende afdragsordning. Dette betyder dog ikke, at alle muligheder er udtømte.

  • Mulighed for en ny ordning: Selvom den oprindelige afdragsordning bliver brudt, er det muligt at forhandle en ny ordning på et senere tidspunkt. Dette kræver, at du tager initiativ til at skrive ind til os igen med henblik på at diskutere mulighederne for en revideret betalingsplan.

Konsekvenserne af ikke at overholde afdragsordningen

Det er vigtigt at være opmærksom på, at et brud på afdragsordningen kan have konsekvenser for inkassoprocessen. Hvis afdragsordningen ikke overholdes, og der ikke indgås en ny aftale, vil sagen fortsætte i henhold til de normale inkassoprocedurer. Det kan indebære yderligere omkostninger og potentielt retslige skridt.

Derudover, så vil vi registrere dig i det åbne RKI register.

Besvarede dette dit spørgsmål?