Alle samlinger
Til dig som skylder penge
Generelle spørgsmål
Jeg er erklæret insolvent - hvad kan jeg gøre?
Jeg er erklæret insolvent - hvad kan jeg gøre?
Opdateret over en uge siden

Er du blevet erklæret insolvent? Det betyder, at Likvido juridisk set ikke kan indlede en fogedsag mod dig indenfor de første 6 måneder efter din insolvenserklæring da du i denne periode er fredet fra at blive indkaldt i fogedretten igen. Dog, det betyder ikke, at din gæld forsvinder eller at kommunikationen fra os stopper.

Vi ønsker her at informere dig om, hvordan vi håndterer situationer, hvor du er erklæret insolvent, og hvilke skridt du kan tage.

Kommunikation og løsningsforslag

Selv under insolvens vil Likvido fortsætte med at kontakte dig gennem breve, emails og SMS'er. Formålet med denne kommunikation er ikke at presse, men snarere at åbne op for dialog og finde en løsningsorienteret tilgang til din gældssituation.

Indgåelse af en afdragsordning

En af de mest direkte måder at håndtere din gæld på er ved at indgå en afdragsordning med os. En insolvenserklæring udelukker ikke, at du IKKE kan indgå en afdragsordning. Likvido er fleksibel med hensyn til at oprette afdragsordninger, der tager hensyn til din økonomiske situation. Kontakt os, så vi sammen kan finde en afdragsperiode, der passer til dig.

Hvordan du kommer i kontakt med os

Hvis du ønsker at diskutere din situation eller indgå en afdragsordning, er du velkommen til at kontakte os. Vi er her for at hjælpe og finde en løsning, der passer til begge parter. Vores mål er at gøre processen så smidig og forståelig som muligt for dig.

Besvarede dette dit spørgsmål?