Alle samlinger
Til dig som skylder penge
Generelle spørgsmål
Hvordan pålægger Likvido renter på inkassosager?
Hvordan pålægger Likvido renter på inkassosager?
Opdateret over en uge siden

Når et krav sendes til inkasso hos Likvido, er det vores prioritet at sikre en fair og gennemsigtig behandling af sagen. En del af denne proces indebærer beregning af renter på det udestående beløb, hvilket er et standardprocedure i inkassobranchen. I denne artikel forklarer vi, hvordan Likvido pålægger renter på inkassosager.

Renteopkrævningens grundlag

Vores renteopkrævning er baseret på en fastsat model, hvor vi tillægger 8% til Nationalbankens udlånsrente. I skrivende stund, d. 5. april 2024, er Nationalbankens udlånsrente 3.75%, hvilket betyder, at den samlede rentesats vi anvender er 11.75%. Denne rentesats ændres løbende i takt med ændringer i Nationalbankens udlånsrente.

Beregning af renter

Det er vigtigt at notere, at Likvido ikke beregner renters renter på inkassokrav, men rent baseret på det oprindelige krav.

Renter påbegyndes 30 dage efter forfaldsdatoen for det oprindelige krav. For sammenflettede krav, hvor flere fakturaer indgår i ét krav, beregner vi renter baseret på hver enkelt fakturas forfaldsdato.

Regneeksempel

Lad os tage et konkret eksempel for at illustrere, hvordan renteberegningen fungerer i praksis:

Antag, at du har en faktura på 5.000 DKK, der var forfalden d. 1. oktober 2023. Med den nuværende samlede rentesats på 11.75%, ønsker vi at beregne de renter, der ville være påløbet pr. 15. marts 2024.

Først beregner vi antallet af dage fra rentepålæggelsen starter (30 dage efter forfaldsdatoen, hvilket er den 31. oktober 2023) til og med den 15. marts 2024. Det giver os 136 dage.

Med en årlig rentesats på 11.75% anvendes følgende formel for at beregne de påløbne renter:

Påløbne renter = hovedstol X (årlig rentesags / 365) x antal dage

Hvor hovedstolen er 5.000 DKK, den årlige rentesats er 11.75%, og antallet af dage renterne påløber er 136. Dette resulterer i, at de påløbne renter er ca. 219 DKK.

Denne beregningsmetode sikrer en klar og retfærdig renteopkrævning, som er i overensstemmelse med Likvidos principper om gennemsigtighed og fairness i inkassoprocessen. Ved at følge denne metode kan både kreditorer og debitorer nemt forstå, hvordan renterne beregnes, og hvilke omkostninger der er forbundet med forsinket betaling.

Besvarede dette dit spørgsmål?