Alle samlinger
Til dig som skylder penge
Indsigelser
Min indsigelse er blevet afvist - hvad betyder det for mig?
Min indsigelse er blevet afvist - hvad betyder det for mig?
Opdateret over en uge siden

Når Likvido afviser din indsigelse, betyder det, at vi, baseret på den tilgængelige dokumentation, har vurderet, at kravet er gyldigt, og at inkassoprocessen derfor vil fortsætte. Det er vigtigt, at du forstår, hvad dette indebærer, og hvilke muligheder du har fremadrettet.

Hvorfor bliver en indsigelse afvist?

En indsigelse afvises, hvis:

  • Den mangler substans: Din indsigelse skal være konkret og velbegrundet. Eksempler på gyldige indsigelser kan være mangler ved en leveret vare eller udført arbejde.

  • Den vurderes som ubegrundet: Hvis din indsigelse, for eksempel manglende betaling uden en kvittering, ikke kan bekræftes, og betalingen ikke er registreret hos os.

  • Dokumentation mangler: Hvis du ikke kan fremvise tilstrækkelig bevis for din indsigelse, som for eksempel ved mangelfuld vare eller service.

Hvad sker der efter afvisningen?

Sagen vil blive genoptaget, og alle tilknyttede gebyrer og renter vil fortsætte med at ophobe sig, indtil fuld betaling er modtaget.

Hvad kan du gøre?

  • Gennemgå dokumentationen: Sikre dig, at du forstår grunden til afvisningen. Hvis du har yderligere beviser eller information, der kan støtte din sag, er det vigtigt at fremvise dem hurtigst muligt.

  • Kontakt os for klarhed: Hvis du er usikker på grunden til afvisningen eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os for yderligere forklaring.

  • Overvej juridisk rådgivning: I nogle tilfælde kan det være nyttigt at søge juridisk rådgivning for at forstå dine rettigheder og muligheder.

Vigtigt at huske

  • Kravet står ved magt: Medmindre du kan bevise, at kravet er uberettiget, står betalingskravet ved magt, og det er vigtigt at reagere hurtigt for at undgå yderligere omkostninger.

  • Potentiel retslig konsekvens: Hvis sagen fortsætter uden resolution, kan den ende i retten, hvor yderligere omkostninger og juridiske konsekvenser kan opstå.

Vi hos Likvido forstår, at situationer omkring gældsinddrivelse kan være komplekse og stressende. Vi er her for at hjælpe og vejlede dig gennem processen. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, opfordrer vi dig til at kontakte os for yderligere assistance.

Besvarede dette dit spørgsmål?