Alle samlinger
Til dig som skylder penge
Generelle spørgsmål
Kan jeg henvende mig på vegne af en anden som skylder penge hos Likvido?
Kan jeg henvende mig på vegne af en anden som skylder penge hos Likvido?
Opdateret over en uge siden

Hos Likvido forstår vi, at der kan opstå situationer, hvor du muligvis skal repræsentere en anden person i forbindelse med en gældssag. Da vi håndterer følsomme persondata, er det imidlertid afgørende, at vi overholder strenge procedurer for at beskytte disse oplysninger.

Når du ringer på vegne af en anden person

 • Vigtigt: Vi kan kun diskutere sagen med den person, der skylder penge, medmindre du kan bevise, at du har ret til at handle på deres vegne.

 • Hvad du skal bruge: Hvis du er værge eller har en fuldmagt fra gældspersonen, skal du have den relevante dokumentation klar, før du kontakter os.

Sådan opretter du en gyldig fuldmagt

En fuldmagt skal indeholde specifikke oplysninger for at blive betragtet som gyldig. Her er et eksempel på, hvad en fuldmagt bør indeholde:

Fuldmagtsgiverens oplysninger:

 • Fulde navn

 • Adresse

 • CPR-nummer

 • Telefonnummer

 • E-mailadresse

Fuldmægtigens oplysninger (personen, der får fuldmagten):

 • Fulde navn

 • Adresse

 • CPR-nummer

 • Telefonnummer

 • E-mailadresse

Erklæring:

"[Fuldmagtsgiver] giver hermed [Fuldmægtige] tilladelse til at varetage mine økonomiske interesser."

Dato og underskrift:

Både fuldmagtsgiver og fuldmægtig skal datere og underskrive dokumentet.

Besvarede dette dit spørgsmål?