Alle samlinger
Likvido inkasso FAQ
Forklaring af vigtige inkassokoncepter
Fundament i inkasso - forklaring af forskellen på sager med og uden fundament
Fundament i inkasso - forklaring af forskellen på sager med og uden fundament
Opdateret over en uge siden

Når man kører en inkassosag, så er det vigtigt at skelne mellem sager som har fundament eller ej. I denne artikel vil vi gennemgå præcis hvad et fundament er, samt de forskellige typer af fundamenter.

Hvad er et fundament?

Et fundament i inkasso, er din ret til at kræve penge fra en skyldner. Indtil du har et fundament i sagen, er et krav bare dig som "påstår" at debitor skylder penge. Et fundament, er det som gør at du har retten på din side.

Indtil du har et fundament, kan debitor altid bestride kravet, og sige de ikke vil betale.

Hvorfor er et fundament vigtigt for sagen?

Når vi har opnået fundament i en sag, så er der en række ting som ændrer sagen:

  • Vi tager som udgangspunkt ikke længere imod indsigelser. Dialogen med debitor vil herefter udelukkende fokusere på betalingsmetoder, ikke på hvorvidt der skal betales

  • Sagens forældelsesfrist ændres. Fra opnåelsen af fundamentet, har vi ti år til at inddrive gælden, fremfor den oprindelige frist på tre år. Du kan se vores detaljerede guide om forældelsesfrister her.

  • Vi kan tage sagen direkte til inddrivelse hos fogedretten, uden at fogedretten sender et betalingspåkrav ud.

  • Vi kan registrere debitor i det åbne RKI register forudsat at debitor har en fast og søgbar adresse samt at kravet er over 1000 DKK.

Hvordan opnår man et fundament i en sag?

Man kan opnå et fundament på flere måder i en inkassosag. I Likvido er de typiske fundamenter nedenstående:

  • Underskrift på afdragsordning. I samtlige afdragsordninger som vi indgår med debitor, underskriver debitor nedenstående sætning: "Debitor accepterer i den forbindelse at betale yderligere påløbne omkostninger, herunder befordring. Dette frivillige forlig kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. Retsplejelovens §478.". Dette ses som et fundament

  • Anden påtegning af fogedretten. Når en sag sendes til fogedretten, og debitor ikke gør indsigelse, så får vi det som hedder en "anden påtegning" af fogedretten.

  • Vundet retssag. Hvis der vindes en retssag mod debitor (f.eks. hvis der har været en indsigelse, og I har stævnet debitor, og vundet den retssag), så vil man også få fundament i ens krav

  • Underskrift på selvskyldnererklæring. En debitor kan underskrive et dokument, hvor de vedkender sig gælden, mod at vi f.eks. tilbyder at sætte sagen på bero. Dette dokument vil have samme sætning som vores afdragsordninger, som også gør vi opnår fundament.

Hvordan ser man om en sag har fundament i Likvido?

Du kan søge i oversigten over dine fakturaer, om der er fundament eller ej i sagen:

Hvis sagen er i denne liste, så er der fundament på sagen.

Besvarede dette dit spørgsmål?